mcaGOZO

THE OFFICIAL WEBSITE OF THE MALTESE CANADIANS IN GOZO

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

690 Comments

Reply antonwew
6:06 AM on October 13, 2019 
?а на?ем ?ай?е nsksoft.net в?егда до???пн? ?ам?е нов?е п?ог?амм? дл? Windows
Reply MichaelHyday
5:22 AM on October 13, 2019 
?лек?анд? ???кин ?одил?? в ?о?кве 6 и?н? 1799 г. ?н ?о? вме??е ?о ??а??ей ?е???ой и млад?им б?а?ом. ?од?обнее в ?ндек?е.
Reply bbzEncurry
4:43 AM on October 13, 2019 
У на? в? найде?е ??и??ка ??оков ??С, а ?акже блок биологи?е?кой заг??зки, м? можем п?оизве??и С??ои?ел???во ке??она. ???ение негл?боки? ?кважин, ?еологи?е?кое из??ение нед?, ?он?аж водо?набжени?.

? на?ей ?и?ме в? може?е п?иоб?е??и ??Ш????, Резе?в?а?? и емко??и ?илинд?и?е?кие (Р?С, Р?С), Ти?о?одн?е ме?алки, ?екан?е?н?е ?ен??и??ги, Ра?п?едели?ел?н?е колод??, ?локи биологи?е?кой заг??зки (???), Фло?а?ионн?е ?и??ем? (Фло?а?о??), ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ???ки (?о?овой ?в?зи в ?ом ?и?ле), ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?ид?о?лева?о?, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е доза?о??, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ??? ? ?о?б?ионн?м блоком, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?апо?на? а?ма???а, ?????????Т???У Со?б?ионна? ?ил???а?и?, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе пе??анно-г?авийной ?ил???а?ии.

? компании об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?анализа?и? заго?одного дома.

ме?ани?е?кое обезвоживание о?адков ??о?н?? вод и биозаг??зка к?пи?? блоки биологи?е?кой заг??зки дл? о?и??н?? ?оо??жений
Reply CraigBloPs
1:27 AM on October 11, 2019 
Hi! I could have sworn I??ve been to this blog before but after looking at
a few of the posts I realized it??s new to me. Regardless,
I??m definitely happy I came across it and I??ll be bookmarking it and checking back frequently!
Reply Dariolut
8:01 PM on October 9, 2019 
??ен? пон?авил?? домо?он без ???бки У??-66. ?а??л в ин?е?не?е ?ай?, заказал, ???ановил в?зов иде?, п?инимае?, но в ней ни?его не ?л??но, и кнопка не ??аба??вае?. ?е ?о?е??? возв?а?а?? ?ж о?ен? она мне пон?авила??, може?, к?о знае?, как ?е?и?? п?облем?. ? домо?онной компании ко?о?а? на? об?л?живае? гово???, ??о п?о не? ни?его не зна?? и не мог?? га?ан?и?ова?? е? ?або??. ?оже? к?о-?о под?каже? как за??ави?? ?або?а?? ????ой??во
Reply Mariaboare
2:12 AM on October 9, 2019 
?об?ого в?емени ???ок
?наком?е пок?пали
????а? ?н?е?не? ?п?ека


ила?и? ?ена +в ?о??ии
Reply BalkonJumscigvh
1:35 PM on October 8, 2019 
?еплое о??екление балконов ? в?но?ом ?ен?
Reply DebraBoity
11:17 AM on October 8, 2019 
Salutation.
You can call me Alika. I want to meet a great guy.
I'll come to your neighborhood or invite you home. I go crazy remembering the last night.
Click here.
Reply JaspervoisH
7:38 AM on October 4, 2019 
?об??й ден?!
??оек? "??пи ?ай?" - п?оек? дл? ?аз?або??иков.

?ай?? ? н?л? ?од?обно??и по ???лке...

?ела? ?во??е?ки? ??пе?ов.
Reply centrsnabEncurry
7:32 PM on October 2, 2019 
?г?ега?о? Яндек? ?ак?и Сама?а позвол?е? л?д?м в?зва?? ав?о в л?бое ?добное вам в?ем?. ??оизве??и в?зов ма?ин? возможно как на веб-?ай?е, по ?еле?онном? номе?? ?делав звонок ди?пе??е??, ?ак и п?и помо?и мобил?ного ?е?ви?а . ?олагае??? напи?а?? в?ем? когда необ?одима ав?омобил?, ?об??венн?й номе? мобил?ного, ад?е?.

?ожно заказа?? Я. ?ак?и ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ей, ве?е?ом по?ле по?иделок ??ои? п?ибегн??? к Яндек? ?ак?и, ?ем, нап?име?, ?ади???? в ??ан?по?? не??езв?м, в а??опо?? или на вокзал ком?о??нее во?пол?зова???? ?ак?и нен?жно и?ка?? где о??ави?? ?вой ??ан?по??. ?ла?еж п?оизводи??? нали?н?м или безнали?н?м пла?ежом. ??ем? под?езда Yandex ?ак?и ?о??авл?е? о? 3 до 5 мин?? о?иен?и?ово?но.

?л??? ?або?? в на?ем Я ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?е о?ен? бол??а? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок за?вок, ?и?пе??е? по??о?нно на ?в?зи.

?л? ?або?? в Yandex ?ак?и владел??? ав?омобил? н?жно за?еги???и?ова???? ли?но и ав?ома?ин?, ??о займе? п??? мин??. ?оми?и? аг?ега?о?а ?о??ави? не более двад?а?и п?о?ен?ов. ?озможно пол??а?? за?пла?? когда вам ?добно. У ва? в?егда б?д?? за?вки. ? ?л??ае воп?о?ов можно ?в?за???? ? по??о?нно ??нк?иони????ей ?л?жбой подде?жки. Яндек? ?ак?и помогае? л?д?м о?ен? б????о доб?а???? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? на?е ?ов?еменное Yandex ?ак?и в? пол??и?е наил???ий ?е?ви? в на?ем го?оде.

?або?а в ?ндек? ?ак?и на ав?омобиле компании - ????ои???? в ?ндек? ?ак?и на ?воей ма?ине